Ledige tomter i Verdal

Her har du muligheten til å bygge drømmehuset. Vi har flere ledige tomter i kommunen. De største tomtene finner du i Lysthaugen Øvre. Velkommen til Verdal skal du være!

Lysthaugen øvre logo

Lysthaugen Øvre – Åpenlyst bra utsikt

Tenk deg å være den første som åpner døra, – i ditt eget hus! Vi har byggeklare tomter med vid utsikt utover Verdal. Her bor du landlig og nært friområder med turstier og fiskevann. Her er det luftig, åpent og nært fjell, samtidig som det kun tar 10 min med bil til sentrum. Skolekretsen tilhører Vinne barneskole (2021). Velkommen til Lysthaugen Øvre i Verdal

– her har vi byggeklare tomter til deg og framtida!

Store tomter

I Lysthaugen Øvre har vi 12 store tomter klar til bygging. Her har du god plass til drømmehuset med naturen som nærmeste nabo.

Bildet er illustrasjon fra Norgeshus og Kvernmo

Åpenlyst bra utsikt

Fra Lysthaugen Øvre ser du langt – helt til Trondheimsfjorden. Omkranset av skog, åker og natur ligger dette nye boligfeltet like over boligfeltet Lysthaugen.

Vinne barneskole

Lysthaugen Øvre tilhører skolekretsen til nye Vinne barneskole(2021), Det blir i løpet av 2023 bygd ny gang- og sykkelvei til skolen. I nærhet til skolen, finner du også de kommunale barnehagene Vinne og Kanutten i tillegg til Verdals flotteste aktivitetspark.

Foto: Øyvind Malum/WOW Medialab

Vinne og Kanutten barnehage

I nærheten til Vinne barneskole ligger også Vinne og Kanutten barnehage. Vinne barnehage er en heldagsbarnehage – ligger nær skole, butikk, naturområder. Klatremus for de store og Nøtteliten for de små barna. Vinne barnehage skal være et morsomt, trygt og spennende sted å være for alle barn. Kanutten barnehage med avdelingene Knerten og Tiriltoppen ligger i Vinne i fredelige og landlige omgivelser med gode turmuligheter i nærheten. Avdeling Skogbrynet ligger på gården Nygård like i nærheten.
For flere barnehager se verdal.kommune.no

Nærhet til turstier, fiskevann og fjell

Midt i boligfeltet er det også merkede turstier som går til blant annet Kvinnfjellet og Bjørkvatnet.

Foto: Aud Lien Sellæg/Kultar.no

Vinne aktivitetspark

Fantastiske Vinne Aktivitetspark ligger bare en 10 min sykkeltur eller 5 min i bil unna boligfeltet. Her finnes det noe for både store og små: BMX-bane/skatepark, trimtrapp, basketballbane, tennisbane, sandvolleyballbaner, fotballbane, bandybane, trampoliner og en rekke klatreapparat.

Foto: Øyvind Malum/WOW Medialab

Ness

Lysthaugen Øvre ligger i bygda Ness. Her er det et aktivt bygdelag og eget forsamlingshus.

Foto: Øyvind Malum/WOW Medialab

Lavvo, lekeplasser og turområder like i nærheten

I Ness finner du flere turområder i nærområdet.

Foto: Øyvind Malum/WOW Medialab

Lysthaugen øvre logo

Lysthaugen Øvre ligger like over boligfeltet Lysthaugen mellom Vinne og Ness i Verdal.

Realiser boligdrømmen i Lysthaugen Øvre

Her er det store tomter til lave priser. Fra Lysthaugen Øvre ser du langt – helt til Trondheimsfjorden. Her har du skogen og toppturene i umiddelbar nærhet samtidig som det kun tar 10 min med bil til sentrum.

Bildet er hentet fra Kvernmo og norgeshus.no

Kart over ledige tomter i Lysthaugen, Verdal kommune

Prisliste

Lavamoen 11 1165 kvm = 231 030 kr + omkostninger
Lavamoen 13 1241 kvm = 238 580 kr + omkostninger
Lavamoen 15 860 kvm = 200 510 kr + omkostninger
Lavamoen 17 1015 kvm = 215 990 kr + omkostninger
Lavamoen 19 1259 kvm = 240 360 kr + omkostninger
Lavamoen 20 1016 kvm = 216 120 kr + omkostninger
Lavamoen 22 1346 kvm = 249 060 kr + omkostninger
Lavamoen 30 1245 kvm = 239 000 kr + omkostninger
Lavamoen 32 1009 kvm = 215 360 kr + omkostninger
Lavamoen 34 1066 kvm = 221 070 kr + omkostninger
Lavamoen 36 1085 kvm = 222 980 kr + omkostninger
Lavamoen 38 990 kvm = 213 460 kr + omkostninger

Tomter til inntil 60 boliger i Verdal

Flere tomter i Verdal

I arealplanen til Verdal kommune er det åpnet for spredt boligbygging med totalt inntil 60 boliger. Det betyr at det ikke er gjort kommunale tilretteleggingstiltak, men at det er mulig å søke om å bygge bolig i dalførene på selvvalgte steder. Det er arealbegrensningene i planen som bestemmer hvor det kan bygges.

Det er utbyggingsområder som i dag er i privat eie og med private utbyggere. Disse tomtene er under planlegging og regulering, med ulike tilretteleggere. Disse tomtene er i Leklemsåsen, Vinne, Solhaug (Forbregd/Lein), Vuku, Leksdal, Nestvold og Reinsholm/sentrum.

Ved interesse for tilrettelagte kommunale tomter, ta kontakt med: Bjørn Erik Haug 74 04 85 15 / 993 54 879, bjorn.erik.haug@verdal.kommune.no.

For mer info, se verdal.kommune.no