Bo i Verdal

a
Hjem / Boliger og tomter / Spredt boligbygging i Verdal

Spredt boligbygging i Verdal

I arealplanen til Verdal kommune er det åpnet for spredt boligbygging med totalt inntil 60 boliger. Det betyr at det ikke er gjort kommunale tilretteleggingstiltak, men at det er mulig å søke om å bygge bolig i dalførene på selvvalgte steder. Det er arealbegrensningene i planen som bestemmer hvor det kan bygges.

Hallemsåsen. Foto: Albertine Vestvik

Det er utbyggingsområder som i dag er i privat eie og med private utbyggere. Disse tomtene er under planlegging og regulering, med ulike tilretteleggere. Disse tomtene er i Leklemsåsen, Vinne, Solhaug (Forbregd/Lein), Vuku, Leksdal, Nestvold og Reinsholm/sentrum.

Kontaktperson

Ved interesse for tilrettelagte kommunale tomter, ta kontakt med:

Bjørn Erik Haug
Tlf: 74 04 85 15 / 993 54 879
Mail: bjorn.erik.haug@verdal.kommune.no