Bo i Verdal

a

Velkommen til Verdalslivet!

I Verdal finner du det meste!  Her er det korte avstander mellom by, fjord og fjell, gode jobbmuligheter innen flere bransjer og mange fritidstilbud for hele familien.

Beliggenhet

Verdal strekker seg fra Trondheimsfjorden i vest til Jämtland og Åre i Sverige i øst. Kommunen grenser også til Steinkjer, Inderøy og Snåsa i nord og Meråker og Levanger i sør.
Verdal er en del av Innherred, et distrikt i Trøndelag som består av bygdene rundt de indre delene av Trondheimsfjorden.

 

Mange gang- og sykkelveier

60 min til Trondheim Lufthavn

Togstasjon i Verdal sentrum

Fra fjord til fjell på 30 minutter

Med nærhet til både fjord og fjell er det unike muligheter for et rikt og aktivt liv i Verdal. Her kan du fiske i fjord, fjellvann og elver, gå på fjellturer og delta på mange aktiviteter!

Kulturkommunen Verdal

I Verdal finner du Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Her formidles kunnskap omkring Olav den hellige og Slaget på Stiklestad. På Stiklestad får du også historiske tilbakeblikk, gode matopplevelser og masse aktiviteter – et fantastisk område for nysgjerrige barn!

I Verdal er det trygt å bo og godt å vokse opp

I Verdal har vi 100 % barnehagedekning fordelt på 16 barnehager. Her har vi seks barneskoler, to ungdomsskoler, videregående skole og høgskoleutdanning innen teaterfag.

Kommunen har også ungdomshuset Panzer i sentrum, i tillegg til kommunal kulturskole.  I Verdal har vi også ungdomskontakter som jobber oppsøkende og eget miljøteam som har fokus på det psykososiale miljøet på ungdomsskolene i kommunen.

Verdal kommune jobber aktivt for at alle skal ha en trygg og god oppvekst.

Vi er stolte av å legge til rette for en barndom full av muligheter

Med gode skoler, engasjerte lærere og et aktivt kulturliv gir Verdal barna muligheten til å utvikle seg, lære og vokse. Samtidig oppmuntres de til å delta i idrett, kunst og kultur, og skape varige vennskap.

Velkommen til et sted der barna virkelig kan utfolde seg!

Helse, omsorg og sosiale tjenester i Verdal kommune

I Verdal kommune er vår førsteprioritet innbyggernes helse, velvære og omsorg – i alle livets faser.

I 2021 åpnet vi dørene til vårt nybygde Verdal Bo- og behandlingssenter. Vi tilbyr helsetjenester, eldreomsorg, barnevernstjenester og sosial støtte for å sikre at alle har tilgang til de tjenestene de trenger.

Verdal kommune er et inkluderende samfunn som verdsetter mangfoldet i våre innbyggere. Sammen jobber vi for å sikre at alle kan nyte et trygt og sunt liv i Verdal.

Velkommen til Verdal

Verdal kommune ligger midt i Trøndelag. Distriktet kalles også Innherred, som består av bygdene rundt de indre delene av Trondheimsfjorden.

I det interkommunale samarbeidet Innherred regionråd deltar kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa.

Hvor i Verdal vil du bo?

kart over verdal
Sentrum
Ørmelen
Vinne og Ness
Stiklestad
Trones
Leksdal
Helgådal
Vuku
Inndal