Bo i Verdal

a

Barnehage og skole i Verdal

I Verdal har vi 100% barnehagedekning fordelt på 13 barnehager. Her har vi 6 barneskoler, 2 ungdomsskoler, videregående skole og høgskoleutdanning. Vi har også ungdomshuset Panzer i sentrum, kommunal kulturskole og ungdomskontakter som jobber oppsøkende.

Høyere utdanning og folkehøgskole

Nord Universitet
Teaterutdanning. Denne flyttes til Levanger i 2025.

Bakketun Folkehøgskole:
Sport Extreme Australia
Challenge Explore
Friluftsliv – fjord og fjell
Gaming Aktiv
Norwegian Adventurers
VanLife
SoMe!
Scene Studio Turnè
Kunsthåndverk

Sist oppdatert: 30.01.2024